ติดต่อเรา / CONTACT US


Address : 84  ซ.บุญวรรณโณ  ถ.พลพิชัย  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
Telephone : 074-425492-3, 074-425100, 086-4910322, 086-4910323
Fax : 074-425100
LINE : @ATMHATYAI
Email : Advancetechnic@outlook.co.th