Sika Dur-31


Sika เข้าชม 1393 ครั้ง


Sika dur-31 CF Normal   (ซิก้าดัวร์ – 31 ซีเอฟ นอร์มอล)

กาวอีพ๊อกซี่คุณภาพสูง สำหรับงานเสียบเหล็กและเชื่อมประสาน

 

คุณสมบัติ

-สามารถใช้กับงานเจาะยึดเหล็ก

-ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ ในงานโครงสร้าง เช่น ชิ้นงานคอนกรีต เหล็ก หิน กระเบื้อง ไม้

-ใช้เป็นมอร์ต้า สำหรับงานซ่อมตามขอบและมุม งานอุดรอยต่อหรือรอยแตกร้าว

-มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

-ใช้ได้กับพื้นผิวแห้ง และพื้นผิวชื้น

-ไม่มีส่วนผสมของสารละลายโซเวนท์ จึงทำให้ไม่มีกลิ่น ไม่หดตัว และไม่ย้อยตัว แม้ใช้ในแนวศรีษะ

 

ปริมาณการใช้

ขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กที่จะยึด และรูเจาะเสียบเหล็ก


ขนาดบรระจุ

-2 กก. / ชุด A+B : ราคา  บาทดาวน์โหลดข้อมูลสินค้า