Sikagard - 700 S


Sika เข้าชม 952 ครั้ง


Sikagard - 700 S (ซิก้าการ์ด - 700 เอส)

วัสดุสำหรับเคลือบผิวป้องกันน้ำซึมผ่าน


คุณสมบัติ

-ใช้เคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ และควบคุมความชื่้น

-ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต มอร์ต้า ปูนฉาบ อิฐก่อ กระเบื้องคอนกรีต หิน และซีเมนต์ใยหิน

-วัสดุสีใส จึงไม่ทำให้สีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยนแปลง

-ปรับปรุงพื้นผิวให้ต้านทานต่อความสกปรก ลดการเกิดเชื้อรา


ปริมาณการใช้

-375-6325 ซีซี / ตร.ม. / 1 ชั้น (สำหรับพื้นผิวที่ดูซัีบน้ำในระดับปกติ)


ขนาดบรรจุ

-3 ลิตร / กระป๋อง : ราคา 800 บาท

-15 ลิตร / ถัง : ราคา 2,800 บาทดาวน์โหลดข้อมูลสินค้า